Softpack

סקירה כללית

Softpack מפתחת מוצרים לייעול התעבורה באינטרנט ולהגברת התפוקה של אחסון. כדי למצב את עצמה בבירור בשוק החברה ייעדה כיוון עיקרי - ניתוח תוצאות.מאותיות הכותרת של השם פיתחתי קווי מתאר סכמטיים. צבעים נועזים אך לא צורחים גרמו לסגנון הארגוני להיראות אצילי. פיתרון כזה גורם ל- Softpack להתבלט באופן חיובי בקרב המתחרים. לאחר מיזוג כל הפרטים למכלול השגתי פריצת דרך ותוצאה ייחודית.
פרויקט
מיתוג
לקוח
Softpack
מה עשיתי
מיתוג
  • פרויקט קודםFiera

  • הפרויקט הבאMaof