AMT

סקירה כללית

AMT מספקת שירותי ביטוח והגנה על ספינות ימיות ומטענים. כבסיס הלוגו לקחנו שחף - בן לוויה הנאמן של הים. תוך כדי עבודה יסודית על הציפור והגשת הסקיצות, מצאתי את הפרופורציות והתדמית המבטאות את התכונות הבולטות של החברה. צורת השחף לקונית וקלת משקל. כעת הלוגו כולל מראה קלאסי ומודרני כאחד. צבע הארגון נבחר כחול - קשור לאמינות ורעננות כמו גם למחשבות על הים והשמיים.
פרויקט
מיתוג, עיצוב אתר
לקוח
AMT insurance
מה עשיתי
מיתוג, קטלוג לעיצוב, עיצוב אתר
  • פרויקט קודםSaga

  • הפרויקט הבאNative